Stempel komprimatorer


Stationære stempel-komprimatorer fra Avermann, anvendes oftes hos virksomheder, hvor affaldsmængderne er særligt store og kravene til effektivitet og stordrift er en prioritet. Ved affaldstransport, efterlades komprimatoren hos brugeren, således at lastbilens kapacitet udelukkende anvendes til transport af affald i container-kasser på helt op til 30m3.

Typiske affaldsfraktioner er pap, plast, småt og stort brandbart, haveaffald, engangsemballage m.m.

Stationære stempel- komprimatorer kan tilpasses på stort set alle lokationer. Både på terræn, ved vareramper, skaktløsninger m.m. Mulighederne for individuel tilpasning omfatter også fyldnings- og presse-kammerets størrelse, afhængigt af affaldsfraktionen, der skal bortskaffes.

Tilpasningsmuligheder omfatter bl.a.:

  • Løftevender 240-1000 liter containere
  • Besked system til transportør
  • Væg-tragt
  • Guillotine-lukning af container
  • Hydraulisk container-kobling
  • Specialløsninger
  • Containerstørrelser 8 – 30m3


Kontakt os for yderligere information og personlig vejledning på info@rubaek.dk eller tlf.nr. 4717 2800

Læs mere om leasing og leje her.