Mere affaldssortering i boligforeninger
 

Spar boligforeningen for mange tusinde kroner og bliv klar til fremtidens kildesortering

 • Københavns Kommune har afsat en masse midler til køb af køkkenkildesorteringsudstyr

 • Københavnske boliger kan få op til 400,- kr. inkl. moms til køb af køkkenkildesorteringsudstyr

 • Nem ansøgningsproces

Rubæk hjælper med hele processen. Kontakt os på info@rubaek.dk eller ring 47 17 28 00

Vilkår for tilskud

 1. Man ansøger ret enkelt som forening under et, hvis man minimum er 5 husstande/ lejemål – dette gøres via ansøgningsknappen nedenfor.
 2. Man skal bo i Københavns kommune.
 3. Der er bevilliget 400 kr. inkl. moms pr. husstand/lejemål.
 4. Beløb over 400 kr. inkl. moms betales af foreningen selv direkte til Rubæk.
 5. Der kører 15 ansøgere pr. gang, men der vil blive nye puljer, at søge hver anden måned.
 6. Puljen åbner 1/10-2022.
 7. Ud over køkkenkildesorteringsudstyr får foreningen også gratis vejledning af Københavns Kommune omkring affaldssortering.


Ansøgningsprocessen

 1. Konsulent fra Rubæk besøger boligforeningen ganske kort.
 2. Procedure omkring ansøgning gennemgås med boligforening og Rubæk.
 3. Ansøgning indsendes.
 4. Ansøgning godkendes af Københavns Kommune.

 5. Der vælges udstyr og ordrebekræftelse sendes retur fra Rubæk.
 6. Udstyret bestilles endeligt hos Rubæk.
 7. Udstyret leveres direkte fra Rubæk til boligforeningen.

 

Sådan søger I som bolig/grundejerforening:

Bestyrelsen søger ved at skrive en kort ansøgning. Ansøgningen skal indeholde:

 1. En kort beskrivelse af ejendommen, hvor I redegør for om ejendommen er andel, ejer, almen eller privatudlejning
 2. Oplysninger om, hvorvidt I har en viceværtordning eller en affaldsansvarlig I ejendommen
 3. Kontaktoplysninger på den primære tovholder på ansøgningen fra bestyrelsen
 4. En beskrivelse af eventuelle særlige muligheder eller udfordringer, som gør et samarbejde relevant.

START ANSØGNINGEN HER: ( cs74@kk.dk )


Se vores sortiment af køkken-kildesorteringsudstyr her

Kontakt os for yderligere information og personlig vejledning på info@rubaek.dk eller tlf.nr 4717 2800